Denne siden bruker cookies for å:
  1. Sørge for at betalinger som skjer ikke er svindelforsøk
  2. Se anonym statistikk om brukerne våre
  3. Identifisere deg når du chatter
 

Våre advokater

Våre advokater fra det godt etablerte advokatfirmaet Legalis med kontor i Oslo.

Les mer om Legalis på våre hovedsider 
Henrik Jensen

Henrik Jensen

Henrik A. Jensen (f. 1970) er grunnlegger av Legalis, som først ble etablert i 1997 som en juridisk nettjeneste under navnet JussNett, og som startet juridisk r...
Les mer på legalis.no
Mathias S. Bødtker

Mathias S. Bødtker

Mathias Sejersted Bødtker (f. 1982) er partner og fagsjef for fast eiendom. Han har jobbet spesielt med eiendom gjennom mange år, og har også bakgrunn som domme...
Les mer på legalis.no
Marianne Rytter Huseby

Marianne Rytter Huseby

Marianne Rytter Huseby (f. 1968) er fagsjef for familie- og arverett, og har også tung erfaring innen fast eiendom mv. Hun har juridisk utdanning fra Oslo og Pa...
Les mer på legalis.no
Per A. Tandberg

Per A. Tandberg

Per Arne Tandberg (f. 1968) er advokat og partner i Legalis. Tandberg er en meget sterk fagmann, med bred og tung kompetanse innen en rekke felter. Han har lang...
Les mer på legalis.no
Ingrid Hunderi

Ingrid Hunderi

Ingrid Hunderi er fagsjef for personskade og trygd og at bistår løpende klienter i erstatningsoppgjør etter personskade herunder ulykkeskade, trafikkskade, pasi...
Les mer på legalis.no
Tore Tysbo

Tore Tysbo

Tore Tysbo (f. 1986) er fagsjef for eiendom, herunder servitutter, jordskifte, tomtefeste, plan- og bygningsrett mv. Tysbo har juridisk utdanning fra Oslo og Au...
Les mer på legalis.no
Farhad Khan

Farhad Khan

Farhad A. Khan (f. 1984) er fagsjef for strafferett, og har også solid erfaring med eiendom, kjøp, pengekrav og utlendingsrett. Han har for øvrig særlig kompeta...
Les mer på legalis.no
Ulrik Motzfeldt

Ulrik Motzfeldt

Ulrik Motzfeldt har jobbet som advokatfullmektig og advokat siden 2010, og da primært innenfor områdene familie- og arverett. Han har i tillegg jobbet med flere...
Les mer på legalis.no
Kristin Filtvedt

Kristin Filtvedt

Kristin Filtvedt (f. 1984) er advokat i Advokatfirmaet Legalis. Hennes juridiske utdanning er fra Oslo og Tübingen. Hun har spesielt erfaring med rettsforhold k...
Les mer på legalis.no
Karoline Tandberg

Karoline Tandberg

Karoline Tandberg har særlig erfaring med alle type saker som vedrører barn og foreldre (foreldretvister), herunder foreldreansvar, daglig omsorg, samvær og fly...
Les mer på legalis.no
Julie Stavnes Tveraabak

Julie Stavnes Tveraabak

Julie Stavnes Tveraabak (f. 1984) er advokat og mekler i Advokatfirmaet Legalis. Hun har spesielt erfaring innen familierett, herunder saker om skifteoppgjør/øk...
Les mer på legalis.no
Gustav Száva Petterson

Gustav Száva Petterson

Gustav Száva Petterson er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold. Han bistår både profesjonelle og forbrukere innen entreprise/bustadoppføring, proble...
Les mer på legalis.no
Ina W. Hodt

Ina W. Hodt

Ina Wildeng Hodt (f. 1987) har i flere år jobbet spesialisert med personskadesaker, herunder yrkesskader/yrkessykdommer, trafikkskader og pasientskader. Hun har...
Les mer på legalis.no
Carl Fredrik Grindahl

Carl Fredrik Grindahl

Carl Fredrik Grindahl (f. 1990) er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og avtalerett. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvist...
Les mer på legalis.no
Axel Nordli

Axel Nordli

Axel Nordli (f. 1990) har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett, samt kjøp og pengekrav. Han har særlig kompetanse når det gjelder tvister ved kjøp og salg ...
Les mer på legalis.no
Torunn Hoem Brunsvik

Torunn Hoem Brunsvik

Torunn Hoem Brunsvik (f. 1988) jobber i avdelingen for fast eiendom og kjøp. Hun har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet som ...
Les mer på legalis.no
Hannah Bennin Brataas

Hannah Bennin Brataas

Hannah Bennin Brataas (f. 1991) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo og jobber som advokat i Advokatfirmaet Legalis på avdeling for familie og arv, s...
Les mer på legalis.no
Helene Myrold

Helene Myrold

Helene Myrold (f. 1990) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo og arbeider som advokat i Advokatfirmaet Legalis. Myrold er spesialist innenfor familie...
Les mer på legalis.no
Victoria Skytte

Victoria Skytte

Victoria Skytte (f. 1990) jobber i fagavdeling for personskade og trygd, samt i avdeling for strafferett. Skytte har juridisk utdanning fra Universitet i Oslo....
Les mer på legalis.no
Melissa Z. Calti

Melissa Z. Calti

Melissa Zekiye Calti (f. 1988) jobber i avdeling for familierett og strafferett. Calti har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Calti er en dreven advo...
Les mer på legalis.no
Henrik Helset

Henrik Helset

Henrik Helset (f. 1989) er advokat innen fagområdene bolig, eiendom, kjøp og pengekrav. Helset har juridisk utdanning fra Universitetet i Bergen med fordypning...
Les mer på legalis.no
Lasse Groven Egeberg

Lasse Groven Egeberg

Lasse Groven Egeberg er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter områder som ...
Les mer på legalis.no
Ingrid L. Kallelid

Ingrid L. Kallelid

Ingrid Løken Kallelid (f. 1990) jobber i avdeling for personskade og trygd. Kallelid har juridisk utdanning fra Universitet i Bergen, og har vært saksbehandler ...
Les mer på legalis.no
Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjelbostad er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og daglig leder i Advokatfirmaet Legalis og Alt Legalt-konsernet. Hun har mange års erfari...
Les mer på legalis.no
Malene Nylander

Malene Nylander

Malene Nylander har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo, og begynte som advokatfullmektig i Legalis etter endt studium. Hun har tidligere jobbet som sa...
Les mer på legalis.no
Ingeborg Westby

Ingeborg Westby

Ingeborg Westby (f. 1985) har bakgrunn fra Skatteetaten, hvor hun blant annet arbeidet med arv, gave og generasjonsskifte, herunder skifter med særkullsbarn. De...
Les mer på legalis.no
Silje Foldøy Grutle

Silje Foldøy Grutle

Silje Foldøy Grutle (f. 1982) har juridisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Hun mange års erfaring som seniorrådgiver i Forbrukerklageutvalget, og har gjenno...
Les mer på legalis.no
Siri Runung

Siri Runung

Siri Runung arbeider særlig med familie- og arverettssaker, herunder foreldretvister med fokus på foreldreansvar, daglig omsorg og samvær. Runung bistår også pr...
Les mer på legalis.no
Marit Dugstad

Marit Dugstad

Marit Dugstad (f. 1991) jobber som advokatfullmektig i avdelingene arv og familie, eiendom og kjøp. Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Folkehelsei...
Les mer på legalis.no
Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes

Simen Mørk Lanes (f. 1991) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som juridisk rådgiver i Forbrukertilsynet hvor han blant anne...
Les mer på legalis.no
Sigurd Hjertholm

Sigurd Hjertholm

Sigurd Hjertholm (f. 1993) er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring som advokatfullmektig innenfor fast eiendom. Hjertholm har særlig erf...
Les mer på legalis.no
Omar Tashakori

Omar Tashakori

Omar Tashakori (f. 1992) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring som advokatfullmektig innenfor privat- og offentlig rett, herunder straff...
Les mer på legalis.no